Jauhemaalauksella saadaan nykypäivänä aikaan erittäin hygieeninen lopputulos, joka sopii moniin eri käyttötarkoituksiin ja -kohteisiin – nimittäin antimikrobiaalisen jauhemaalauksen avulla.

Perinteisellä tekniikalla toteutetun antimikrobiaalisen jauhemaalauksen teho nojautuu uudenlaisiin jauhemaaleihin, jotka hyödyntävät patentoitua Bio-Cote® -teknologiaa. Näin ollen pinnoista saadaan entistäkin hygieenisempiä, antimikrobiaalisen jauhemaalin rakentaessa vankan suojan erilaisia mikrobilajeja kuten esimerkiksi bakteereja ja hometta vastaan. Bio-Cote® -suojatuilla maalipinnoilla bakteerien määrän on tieteellisesti todistettu vähenevän jo kahdessa tunnissa noin 99,5% ja 24 tunnissa lähes sataprosenttisesti 99,99%. Mutta missä antimikrobiaalinen jauhemaalaus on erityisen hyödyllinen?

Ennaltaehkäisy on tärkeintä

Vaikka maailmassa on paljon ihmiselle tärkeitä mikrobeja ja bakteereja, suurin osa niistä voi kuitenkin aiheuttaa meille myös erittäin ikäviä haittoja. Suurin riski sairastumiseen on luonnollisesti aina riskiryhmään kuuluvilla eli jotain perussairautta jo aiemmin sairastaneilla ihmisillä.

Yleisimmin bakteerit ja vaaralliset mikrobit tarttuvat pisara- tai kosketustartunnalla, leviten ympäristöön käsien tai kontaminoituneiden pintojen välityksellä. Ongelmaa pahentaa entisestään nykypäivänä esiintyvä antibioottiresistenssi, jonka vuoksi bakteerien aiheuttamia tulehduksia on yhä vaikeampi jossain tilanteissa hoitaa lääkityksellä. Näin ollen paras keino bakteerien ja mikrobien vastaisessa taistelussa on ennaltaehkäisy, johon on onneksi tarjolla erittäin varteenotettavia vaihtoehtoja.

Edellä mainittujen syiden vuoksi useissa julkisissa tiloissa, kuten esimerkiksi sairaaloissa, on tarve saada pinnat puhdistettua kunnolla. Siivouksesta on muistettava myös huolehtia riittävän säännöllisesti ja millimetrin tarkasti. Puhdistaminen kun on ainoa keino pyrkiä vähentämään tartuntariskejä ja mahdollisesti estämään esimerkiksi sairaalabakteerien ja -infektioiden leviämistä.

Apuna uusi teknologia

Puhdas ympäristö voi kuitenkin rakentua huomattavastikin helpomminkin, käyttämällä hyväksi uutta antibakteerista teknologiaa. Näin ollen jo rakennusvaiheessa tulisi huomioida erityisen tarkasti kaikkien valittavien rakennusmateriaalien puhdistettavuus, huokoisuus ja hygieenisyys. Ja kun keskeisimmät kosketuspinnat saadaan vaihdettua antimikrobisiksi, saadaan tartuntatautien kautta syntyvät infektiot vähentymään välittömästi vähintään 50%. Tämä siis tarkoittaa parempaa terveyttä niin tiloissa vieraileville asiakkaille, kuin myös omilla työntekijöille. Samalla henkilökunnan sairauspoissaolot vähenevät, mikä taas tuottaa pitkässä juoksussa huomattavia säästöjä niin tehokkuuden kuin myös työterveydenhuollon kustannusten osalta.

Antimikrobiaalinen jauhemaali

Hygieeniset pinnat saadaan aikaan niin kutsutulla Bio-Cote® -teknologialla varustetulla jauhemaalilla. antimikrobinen toimivuus tekee maalipinnasta hygieenisen ja suojaa todistetusti useilta mikrobilajeilta, kuten bakteereilta ja homeelta. Sen avulla voidaan käsitellä kaikki julkisten tai muiden mahdollisten tilojen pinnat, jolloin niille muodostuu pitkäikäinen, kestävä ja erittäin hygieeninen suoja kaikkia haitallisia mikrobeja ja bakteereja vastaan.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *